Welkom op het "coöperatieve" deel van de website van Mazette


                 Indien je een natuurlijk persoon bent, kan je:

                 1) aandelen van klasse B (Marollien) nemen enkel als je binnen de perimeter van de Marollen woont (een bewijs zal hiervoor gevraagd worden)

                 2) in alle andere gevallen, aandelen van klasse C (Zwanzeur) nemen

                 ****

                 Indieen je een rechtspersoon vertegenwoordigt (maatschappij, vereniging, coöperatie, bedrijf, stichting, ...), kan je:
                  
                 1) aandelen van klasse D (Architek) 

                  
                 Odoo • Texte et Image